Oregano i komórki nowotworowe prostaty

Materiał opracowany przez Bhushankumar Patel, Vichiksha R. Shah i Supriya A. Bavadekar Pharmaceutical Sciences, Long Island University, Brooklyn, Nowy Jork.

Karwakrol, fenol monoterpeny, znany ze względu na obecność w lotnych olejkach Thymus vulgaris, Carum copticum i Origanum vulgare. Wykazano, że ma działanie antyproliferacyjne na różne linie komórkowe ludzkiego raka, na przykład: raka piersi, raka wątroby, białaczki , niedrobnokomórkowego raka płuc i raka szyjki macicy. Jednakże ich wpływ na komórki raka prostaty nie zostały jeszcze ustalone.

Celem tego badania było zbadanie antyproliferacyjnego działania karwakrolu na liniach komórkowych ludzkiego raka prostaty LNCaP. W badaniu tym komórki leczono rosnącymi stężeniami karwakrolu, począwszy od 10-7M do 3 x 10-3M i żywotność określano po 48 i 96 godzinach z zastosowaniem testu proliferacji komórek XTT. Karwakrol hamował żywotność komórek w sposób zależny od dawki.

Dane z testów fosfatydyloseryną (fosfatydyloseryna jest elementem funkcyjnym błon komórkowych), sugerują, że karwakrol powoduje indukcję apoptozy w tych komórkach. Jest to pierwsze badanie, które jest określone przez antyproliferacyjne działanie karwakrolu w komórkach rakowych prostaty, a wyniki wskazują, że związki mogą być przydatne jako potencjalny środek terapeutyczny do leczenia raka prostaty.

Badanie to jest obsługiwane przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Long Island University, Brooklyn, NY.

FASEB Journal. 2012; 26:1037.5